Càtaleg llavors

LLAVORS DE CONFIANÇA
(procedents de plantes del nostre hort, cultivades sense pesticides ni adobs químics, seguint el mètode bio-dinàmic)

1 sobre         2 €
3 sobres        5 €


No hay comentarios:

Publicar un comentario